Welkom op onze website

Buurtschap St. Donatus is opgericht op 5 September 1957 in café van de Vorst aan de Hushoverweg. De bestuursleden van het eerste uur hadden hun eerste vergadering in de Wilhelmusschool op 19 September 1957. De contributie werd in die vergadering vastgesteld op 1 gulden per maand per gezin. De eerste activiteit die het buurtschap organiseerde was het Sinterklaas feest. De kinderen werden huis aan huis door de goed heiligman bezocht. De tweede activiteit bestond uit de kerstactie voor 65 plussers. De eerste jaarvergadering werd gehouden in zaal van der Feesten. Op deze vergadering waren 35 leden aanwezig, waaronder 1 dame.

In 1972 is mede door toedoen van het bestuur bewerkstelligd dat er iedere zaterdag een H.Mis werdt gelezen in de kapel.

In 1980 werden de statuten in een notariële akte opgenomen. Om het vieren van het 25 jarig bestaan van onze buurt mede te bekostigen werden kerstdennen en balpennen verkocht. Na de brand in zaal Feyen werd het verenigingslokaal van de buurt het Don Boscohuis. In 1986 werden de activiteiten verplaatst naar de oude Hushoverschool om vervolgens, toen deze werd afgebroken, weer te verhuizen naar Hoebeke.

Momenteel is de buurt weer zwervende. In 2008 is het 50 jarig bestaan gevierd, hiervoor is opnieuw de kapel opgeknapt door de buurtbewoners en is het feestelijk jaar ingeluid met een heilige mis. Ook is in 2008 besloten om af te zien van de bouw van een eigen clubgebouw en blijft de buurt in dat opzicht voorlopig zwervende. 

In 2013 is er een WOZOCO gebouwd en is er op Hushoven een waar Grand Café gebouwd. Misschien dat we in de toekomst van deze locatie gebruik kunnen maken voor het organiseren van bepaalde activiteiten, en zo dus weer vastigheid krijgen op grondgebied van Hushoven (ondanks de naam Laarveld).

 

Activiteiten

13-06-2015 08:30
Elke 2e zaterdag van de maand zullen onze vrijwilligers weer langs de deur komen om het oud papier op te halen, zorg dat het vanaf 8:30 uur buiten staat. Alvast bedankt voor uw bijdrage!